Bebyggelse

NattMotIngerM

 Hus i Basteviken

Bebyggelsen finnes stort sett på sydsiden av Basteviken og på engen innenfor.
Om man ser bort fra Basteviken Stugby, er den nordlige delen å regne som naturreservat.

.

Hvitt hus RegnbueMed utsikt over Basteviken

      Syriner   MaakeGapTak   Veps      


BAstevikenstugby2Basteviken Stugby tidl. Milton stugby ligger lett tilbaketrukket med panoramautsikt over Basteviken. Huset stod ferdig i 1934

.

VinterHussideVinter på Basteviken Stugby

Comments are closed.